Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Adxudicacións Provisionais

 
Últimas Novas...Adxudicacións Provisionais

Corrección de erros Adxudicación provisional dun contrato de alleamento de bens patrimoniais
25/11/2010.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Advertindo un erro material e involuntario no anuncio publicado polo Concello de Allariz no BOP nº 270 do 24 de novembro de 2010, procédese a súa corrección na forma que acontinuación se indica.

» ver máis


Adxudicación provisional de enaxenación de lote nº 16 e 23 das parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz
18/11/2010.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por acordo plenario de data 29/10/2010, aprobouse a adxudicación provisional da enaxenación dos bens que a continuación se citan, o que se publica aos efectos do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público:

» ver máis


Adxudicación provisional de contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto
08/09/2010.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por Resolución desta Alcaldía con data 8 de setembro de 2010 adxudicouse provisionalmente a enaxenación dos bens que a continuación se citan, o que se publica aos efectos do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público

» ver máis


Adxudicación provisional de contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto
08/09/2010.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por Resolución desta Alcaldía con data 8 de setembro de 2010 adxudicouse provisionalmente a enaxenación dos bens que a continuación se citan, o que se publica aos efectos do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público

» ver máis


Adxudicación provisional de contrato de obras “Construcción de pistas deportivas e vestiarios na cidade deportiva de O Seixo”
06/05/2010.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por acordo do Pleno do Concello de Allariz de data 30 de abril de 2010 aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras de Construcción de pistas deportivas e vestiarios na cidade deportiva de O Seixo, convocado por procedemento aberto, trámite de urxencia, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público:

» ver máis


Adxudicación provisional do contrato para concertar unha operación de crédito a longo prazo co obxecto de financiar os investimentos do orzamento do exercicio de 2010
15/03/2010.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por acordo plenario de data 15 de marzo de 2010, aprobouse a adxudicación provisional do contrato para concertar unha operación de crédito a longo prazo co obxecto de financiar os investimentos do orzamento do exercicio de 2010 o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicación provisional dun contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto
02/11/2009.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por acordo plenario de data 30/10/09, aprobouse a adxudicación provisional da enaxenación dos bens que a continuación se citan, o que se publica aos efectos do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.


» ver máis


Adxudicación provisional do contrato de obras de PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO A CAL- SOUTO
03/08/2009.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por Resolución de Alcaldía con data 31 de xullo de 2009, aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras de PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO A CAL- SOUTO o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicación provisional da concesión da obra pública e explotación do "Parque Eólico Singular do Concello Allariz"
10/07/2009.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por acordo plenario de data 28/11/08, aprobouse a adxudicación provisional da concesión da obra pública e explotación do "Parque Eólico Singular do Concello Allariz", o que se publica aos efectos do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público:

» ver máis


Adxudicación provisional da contratación da redacción do Plan Museolóxico e Museográfico do Centro de Interpretación da Idade Media en Allariz
07/07/2009.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por Resolución da Alcaldía de data 30 de xaneiro de 2009, aprobouse a adxudicación provisional da contratación da redacción do Plan Museolóxico e Museográfico do Centro de Interpretación da Idade Media en Allariz o que se publica ós efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicación provisional dun contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto
20/05/2009.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por Resolución de Alcaldía de data 20/05/09, aprobouse a adxudicación provisional da enaxenación do bens que a continuación se citan, o que se publica aos efectos do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público:

» ver máis


Adxudicación provisional do contrato de xestión do servizo público da cafetería do centro cívico “A Fábrica” do Concello de Allariz.
05/05/2009.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por acordo do Pleno do Concello de Allariz de data 29 de abril de 2009 aprobouse a adxudicación provisional do contrato de xestión do servizo público da cafetería do centro cívico “A Fábrica” do Concello de Allariz mediante a modalidade de concesión, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicación provisional de contrato de obras de pavimentación e alumeado do parque empresarial de chorente
13/03/2009.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Adxudicación provisional de contrato de obras.
Por acordo do Pleno do Concello de Allariz de data 13 de marzo de 2009 aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras de pavimentación e alumeado do parque empresarial de chorente convocado por procedemento aberto, trámite de urxencia, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público

» ver máis


Adxudicación provisional dun contrato de concesión da obra pública: Parque Eólico Singular do Concello Allariz
17/12/2008.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por acordo plenario de data 28/11/08, aprobouse a adxudicación provisional da concesión da obra pública e explotación do "Parque Eólico Singular do Concello Allariz", o que se publica aos efectos do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicación Provisional - enaxenación de 22 lotes de parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz
12/12/2008.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por acordo plenario de data 28/11/08, aprobouse a adxudicación provisional da enajenación do bens que a continuación se citan, o que se publica aos efectos do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicación provisional de contrato de obras de rehabilitación de edificios e instalacións do camping os invernadeiros
18/11/2008.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por acordo do Pleno do Concello de Allariz de data 18 de novembro de 2008 aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras de rehabilitación de edificios e instalacións do camping os invernadeiros: módulo 3 (bungalows) e módulo 4 (aseos), rehabilitación dos picadeiros da hípica e rehabilitación das cortes da hípica convocado por procedemento aberto, trámite de urxencia, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro.

» ver máis


Adxudicación Provisional contrato de obras de acondicionamento e mellora da seguridade vial na estrada OU-320 ao seu paso por Allariz
30/09/2008.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por acordo do Pleno do Concello de Allariz de data 26 de setembro de 2008 aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras de acondicionamento e mellora da seguridade vial na estrada OU-320 ao seu paso por Allariz convocado por procedemento aberto, trámite de urxencia, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público

» ver máis


Adxudicación provisional dun contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto
25/09/2008.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Adxudicación Provisional
Número de expediente: B2007.06

» ver máis


Realización das obras de construcción da casa da mocidade e radio municipal de Allariz
15/07/2008.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por procedemento negociado sen publicidade.- Adxudicación provisional.

» ver máis


Execución de obras de accesibilidade na rúa Emilia Pardo Bazán
08/07/2008.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por procedemento negociado sen publicidade.- Adxudicación provisional.

» ver máis


Execución de obras de renovación dos servizos de saneamento e pluviais na rúa Emilia Pardo Bazán
08/07/2008.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por procedemento negociado sen publicidade.- Adxudicación provisional.

» ver máis


Execución de obras de renovación dos servizos de auga e alumeado público na rúa Emilia Pardo Bazán
08/07/2008.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por procedemento negociado sen publicidade.- Adxudicación provisional.

» ver máis 

 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting