Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Adxudicacións Definitivas

 

Adxudicación definitiva dun contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto


17/06/2009.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...
Adxudicación definitiva dun contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto.


Por Resolución desta Alcaldía con data 17/04/09, adxudicouse definitivamente o contrato de contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto dun inmoble sito na rúa San Lourenzo nº 18 de Allariz. Expte.: B2008.02 o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Dependencia que tramita o expediente: SECRETARÍA
c) Número de expediente: B2008.02

2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: ENNAXENACIÓN DE BENS PATRIMONIAIS.
b) Descrición do obxecto: enaxenación dun inmoble sito na rúa San Lourenzo nº 18 de Allariz.
c) Lote: único.
d) Boletín ou Diario Oficial e Perfil de contratante, data de publicación da adxudicación provisional: BOP nº 68 de 25 de marzo de 2009 e pax. Web www.allariz.com

3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedemento: ABERTO.

4. Prezo do Contrato.
Prezo 12.000 euros euros.

5. Adjudicación definitiva:
a) Data: 17/04/09.
b) Adjudicatario: D. MANUEL CID BORRAJO e a súa esposa Dª OBDULIA VIDAL CID.
c) Nacionalidade: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.000 euros + 1.920 euros correspondentes ao IVE.

Allariz, 17 de marzo de 2009.

O Alcalde,


Francisco García Suárez

 

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting