Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Adxudicacións Provisionais

 

Adxudicación provisional da contratación da redacción do Plan Museolóxico e Museográfico do Centro de Interpretación da Idade Media en Allariz


07/07/2009.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...

Por Resolución da Alcaldía de data 30 de xaneiro de 2009, aprobouse a adxudicación provisional da contratación da redacción do Plan Museolóxico e Museográfico do Centro de Interpretación da Idade Media en Allariz o que se publica ós efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Allariz

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Número de expediente: CL 2008.S.03.CIMA2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios

b) Descripción del objeto: Contratación da redacción do Plan Museolóxico e

Museográfico do Centro de Interpretación da Idade Media en Allariz

c) Boletín ou Diario Oficial e Perfil do contratante; data de publicación do anuncio de licitación: BOP o 24 de xullo de 2009, Perfil do Contratante o 30 de xullo de 20083. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Aberto4. Precio do Contrato: 55.172,41 euros e 8.827,59 euros de IVE.5. Adxudicación Provisional:

a) Data: 30/01/2009

b) Contratista: Terceira Persoa S.L.

c) Nacionalidad: Española

d) Importe de adjudicación: 54.310,35 euros + 8.689,65 euros de IVE.En Allariz, a 7 de xullo de 2009.

O Alcalde,


Asdo.: Francisco García Suárez

 

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting