Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Adxudicacións Definitivas

 

Adxudicación Definitiva do contrato de obras de PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO A CAL- SOUTO


03/09/2009.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...
Por Resolución de Alcaldía de data 3 de setembro de 2009, aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de obras de PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO A CAL- SOUTO o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ.
a) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
b) Número de expediente: CL2009.O.06.PP’09

2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: OBRAS
b) Descrición do obxecto: pavimentación do camiño A Cal-Souto
c) Lote:--
d) Boletín Oficial de Ourense e Perfil de Contratante: Procedemento negociado sen publicidade.

3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedemento: Negociado sen publicidade.

4. Prezo do Contrato.
Prezo: 36.525,86 euros e 5.844,14 euros de IVE.

5. Adxudicación Definitiva.
a) Data: 3 de setembro de 2009.
b) Contratista: Construcciones y obras públicas Mero, S.A.
c) Nacionalidade: Español.
d) Importe de adxudicación: 42.370 euros.

Allariz, 3 de setembro de 2009.
O Alcalde,

Francisco García Suárez

 

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting