Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Expedientes de Licitación

 

Correción de erros licitación Pistas Deportiva


01/03/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...
CORRECCIÓN DE ERROS

Licitación de obras.- Convocatoria do procedemento aberto, con varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato das obras de “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS Y VESTUARIOS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE O SEIXO”


1. No prego de cláusulas administrativas para a adxudicación do contrato das obras de “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS Y VESTUARIOS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE O SEIXO” publicado na páx. Web do concello de Allariz, www.allariz.com, publicado con data 19/02/2010, nas cláusula oitava e décima aparecen uns erros que se procede á súa corrección na forma que se indica:

Cláusula oitava.-

Onde dí apdo c) da documentación do “sobre B”): Melloras ou variantes propostas polo licitador e que versarán necesariamente sobre as unidades definidas no proxecto….

Deber dicir: Melloras ou variantes propostas polo licitador e que versarán sobre a ampliación de pistas de padel e capítulo de calefacción definidos no proxecto….

Cláusula décima.-

Onde dí: Melloras propostas polo licitador que versarán necesariamente sobre as unidades da rede de alumeado público previstas no proxecto técnico…

Debe dicir: Melloras ou variantes propostas polo licitador e que versarán sobre a ampliación de pistas de padel e capítulo de calefacción definidos no proxecto….

2. Para mellor claridade dos contratistas públícase integramente un prego de cláusuas administrativas correxido:

 

Descargar Documento... Prego Cláusulas Administrativas (correxido)

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting