Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Adxudicacións Provisionais

 

Adxudicación provisional do contrato para concertar unha operación de crédito a longo prazo co obxecto de financiar os investimentos do orzamento do exercicio de 2010


15/03/2010.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...
Por acordo plenario de data 15 de marzo de 2010, aprobouse a adxudicación provisional do contrato para concertar unha operación de crédito a longo prazo co obxecto de financiar os investimentos do orzamento do exercicio de 2010 o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ.
a) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
b) Número de expediente: FL2010.P.01

2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: PRIVADO
b) Descrición do obxecto: OPERACIÓN DE CRÉDITO A LONGO PRAZO
c) Lote:--
d) Boletín Oficial de Ourense e Perfil de Contratante: BOP nº 43 de 23 de febreiro e perfil do contratante www.allariz.com de data 15/02/2010.

3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedemento: Aberto.

4. Prezo do Contrato.
Prezo: 1.200.000 euros.

5. Adxudicación Provisional.
a) Data: 15 de marzo de 2010.
b) Contratista: CAIXAGALCIA
c) Nacionalidade: Español.
d) Importe de adxudicación: 1.200.000 euros.

Allariz, 15 de MARZO de 2010.
O Alcalde,

Francisco García Suárez

 

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting