Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Adxudicacións Provisionais

 

Adxudicación provisional de contrato de obras “Construcción de pistas deportivas e vestiarios na cidade deportiva de O Seixo”


06/05/2010.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...
Por acordo do Pleno do Concello de Allariz de data 30 de abril de 2010 aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras de Construcción de pistas deportivas e vestiarios na cidade deportiva de O Seixo, convocado por procedemento aberto, trámite de urxencia, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público:

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: SECRETARÍA
c) Número de expediente: CL2010.O.01

2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: EXECUCIÓN DE OBRAS.
b) Descrición do obxecto: execución de obras de de Construcción de pistas deportivas e vestiarios na cidade deportiva de O Seixo, coa codificación seguinte CPA 45100000.
c) Lote: único.
d) Boletín ou Diario Oficial e Perfil de contratante, data de publicación do anuncio de licitación: BOP nº 45 de 25 de febreiro de 2010, DOG Nº 39 de 26 de febreiro de 2010 e pax. Web www.allariz.com

3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: URXENTE.
b) Procedemento: ABERTO.

4. Prezo do Contrato.
Prezo: 397.276,72 euros e 63.564,28 euros correspondentes ó imposto sobre o valor engadido.

5. Adxudicación Provisional:
a) Data: 30/04/10.
b) Contratista: CONSTRUCCIÓNS VIDE ARIAS, S.L.
c) Nacionalidade: ESPAÑOLA.
d) Importe de adxudicación: 460.841,00 euros dos que 63.564,28 euros corresponden ao IVE.

Allariz, 6 de maio de 2010.

O ALCALDE,
Francisco García Suárez

 

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting