Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Adxudicacións Definitivas

 

Adxudicación definitiva de contratos de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto. Expediente B2008.3


28/10/2010.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...
Por Resolución desta Alcaldía con data 28 de outubro de 2010 adxudicáronse definitivamente contratos de alleamento de diversas parcelas de propiedade municipal sitas no Parque Empresarial de Chorente-SUI-1, expediente B2008.3, o que se publica para os efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro de contratos do sector público.

1. Entidade adxudicadora

a) Organismo: Concello de Allariz.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2008.3.

2. Obxecto do contrato

a) Tipo de contrato: alleamento de bens patrimoniais.
b) Descrición do obxecto: alleamento das parcelas sitas no Parque Empresarial de Chorente-SUI-1
 Lote 1; parcelas 23,24,25,26,27,28,29 e 30; Superficie 8.787 m2
 Lote 2; parcela 74 e 75; Superficie 2.098 m2
 Lote 4; parcela 21; Superficie 1.972 m2
 Lote 21; parcela 88; Superficie 2.738 m2
 Lote 22; parcela 87; Superficie 1.958 m2
c) Lote: 1, 2, 4, 21, 22.
d) Boletín ou diario oficial e perfil do contratante, data de publicación da adxudicación provisional: BOP nº 291 de data 19 de decembro de 2008, DOG Nº 247 de data 22 de decembro de 2008 e páxina web www.allariz.com.

3. Tramitación, procedemento

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.

4. Prezo do contrato

O prezo á alza é de 45 euros/m2, mais IVE.


5. Adxudicación definitiva

a) Data: 28-10-2010.
b) Adxudicatarios:
 EBANISTERÍA ALLARIZ, S.L. con CIF B32339509 e domicilio na estrada Nacional 525, Km 220, Gundiás, 32665 Allariz (Ourense)
 CONSTRUCCIONES ANTONIO ALVAREZ, S.L. con CIF B32102725 e domicilio social en Amiadoso, 32660 Allariz (Ourense).
 TEYCAGA, S.L. con CIF B32206336 e con domicilio social na estrada Nacional 525, P.K. 233 – Nave 34, 32911 San Cibrao das Viñas (Ourense)
 MAQUINOR, S.L. con CIF B32119257 e domicilio social en Camiño Finca Fierro, As Lamas, 32890 Barbadás (Ourense)
c) Importe de adxudicación:
 Parcelas 23,24,25,26,27,28,29 e 30: 395.415,00 euros mais IVE.
 Parcelas 74 e 75: 94.410,00 euros mais IVE.
 Parcela 21: 88.740,00 euros mais IVE.
 Parcela 88: 123.210,00 euros mais IVE.
 Parcela 87: 88.110,00 euros mais IVE.

Allariz, 28 de outubro de 2010

O Alcalde
Francisco García Suárez

 

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting