Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Adxudicacións Provisionais

 

Adxudicación Provisional contrato de obras de acondicionamento e mellora da seguridade vial na estrada OU-320 ao seu paso por Allariz


30/09/2008.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...
Por acordo do Pleno do Concello de Allariz de data 26 de setembro de 2008 aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras de acondicionamento e mellora da seguridade vial na estrada OU-320 ao seu paso por Allariz convocado por procedemento aberto, trámite de urxencia, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público:

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: SECRETARÍA
c) Número de expediente: CL2008.O.09.
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: EXECUCIÓN DE OBRAS.
b) Descrición do obxecto: obras de acondicionamento e mellora da seguridade vial na estrada OU-320 ao seu paso por Allariz
c) Lote: único.
d) Boletín ou Diario Oficial e Perfil de contratante, data de publicación do anuncio de licitación: BOP nº 201 de 1 de setembro de 2008, DOG Nº 169 de 2 de setembro de 2008 e pax. Web www.allariz.com
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: URXENTE.
b) Procedemento: ABERTO.
4. Prezo do Contrato.
Prezo: 831.617,39 euros e 133.058,78 euros de IVE
5. Adxudicación Provisional:
a) Data: 26/09/08.
b) Contratista: Hnos CARRAJO, SA.
c) Nacionalidade: ESPAÑOLA.
d) Importe de adxudicación: 964.676,17, IVE incluido.
Allariz, 30 de setembro de 2008.
O ALCALDE,

Francisco García Suárez

 

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting