Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Adxudicacións Provisionais

 

Adxudicación provisional de contrato de obras de rehabilitación de edificios e instalacións do camping os invernadeiros


18/11/2008.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...

Adxudicación provisional de contrato de obras.
Por acordo do Pleno do Concello de Allariz de data 18 de novembro de 2008 aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras de rehabilitación de edificios e instalacións do camping os invernadeiros: módulo 3 (bungalows) e módulo 4 (aseos), rehabilitación dos picadeiros da hípica e rehabilitación das cortes da hípica convocado por procedemento aberto, trámite de urxencia, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público:

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: SECRETARÍA
c) Número de expediente: CL2008.O.10

2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: EXECUCIÓN DE OBRAS.
b) Descrición do obxecto: obras de rehabilitación de edificios e instalacións do camping os invernadeiros: módulo 3 (bungalows) e módulo 4 (aseos), rehabilitación dos picadeiros da hípica e rehabilitación das cortes da hípica.
c) Lote: único.
d) Boletín ou Diario Oficial e Perfil de contratante, data de publicación do anuncio de licitación: BOP nº 247 de 24 de outubro de 2008, DOG Nº 208 de 27 de outubro de 2008 e pax. Web www.allariz.com

3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: URXENTE.
b) Procedemento: ABERTO.

4. Prezo do Contrato.
Prezo: 934.772,18 euros, dos que 128.934,09 euros corresponden ao IVE

5. Adxudicación Provisional:
a) Data: 18/11/08.
b) Contratista: Hnos CARRAJO, SA.
c) Nacionalidade: ESPAÑOLA.
d) Importe de adxudicación: 934.772,18 euros, dos que 128.934,09 euros corresponden ao IVE.

Allariz, 18 de novembro de 2008.
O ALCALDE,

Francisco García Suárez

 

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting