Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Adxudicacións Definitivas

 

Adxudicación do contrato de obras de “mellora da infraestrutura eléctrica do Parque Empresarial de Chorente”. Expte.: cl2012.o.6


15/10/2012.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...
Por Resolución desta Alcaldía, con data 5 de outubro de 2012 adxudicouse o contrato de obras de mellora da infraestrutura eléctrica do Parque Empresarial de Chorente, o que se publica para os efectos do artigo 154 do R.D. Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

1. Entidade adxudicadora
a) Organismo: Concello de Allariz.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: CL2012.O.6.

2. Obxecto do contrato
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descrición do obxecto: mellora da infraestrutura eléctrica do Parque Empresarial de Chorente.

3. Tramitación, procedemento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.

4. Prezo do contrato
O prezo do contrato é de 119,999,95€ incluído IVE.

5. Adxudicación
a) Data: 05-10-2012.
b) Adxudicatario:
    MONTAJES ELÉCTRICOS HERMANOS FRAGUAS, S.L..
c) Importe de adxudicación:  
    99.173,55 euros mais IVE.


Allariz, 15 de outubro de 2012
O Alcalde

Francisco García Suárez

 

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting