Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Adxudicacións Provisionais

 

Adxudicación provisional dun contrato de concesión da obra pública: Parque Eólico Singular do Concello Allariz


17/12/2008.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...
ANUNCIO

Por acordo plenario de data 28/11/08, aprobouse a adxudicación provisional da concesión da obra pública e explotación do "Parque Eólico Singular do Concello Allariz", o que se publica aos efectos do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público:

1. Entidade adjudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: CL2005.O5.01.

2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: concesión da obra pública e explotación do "Parque Eólico Singular do Concello Allariz".
b) Boletín ou Diario Oficial e Perfil de Contratante, data de publicación do anuncio de licitación: BOP de Ourense nº 247 de 24 de outubro de 2008, DOG nº 208 de 27 de outubro de 2008 e perfil don contratante : www.allariz.com

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: Urxente.
b) Procedemento: Aberto.

4. Prezo do Contrato.
CANON ANUAL = C.A. = x% [0,8 F – GF (80%I, 4,5%, 15 anos)]
Propoñendo os valores seguintes x = 46%, I = 3.720.540, EUROS.
CANON MÍNIMO: 90.000 EUROS.

5. Adjudicación Provisional.
a) Data: 28/11/08.
b) Adxudicatario: ALLARLUZ, SA.
c) Nacionalidade: Española.


Allariz, 11 de decembro de 2008.
O Alcalde,
Francisco García Suárez

 

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting