Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Expedientes de Licitación

 

Licitación de alleamento de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz


03/12/2014.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...
Por Resolución do Alcalde de data 1 de decembro de 2014, foi aprobada a licitación do alleamento dunha única parcela sita no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, con carácter de urxencia, xunto co prego de cláusulas administrativas particulares.

Publícase no Boletín Oficial da Provincia e no perfil de contratante, por prazo de 8 dias naturais, o anuncio de licitación para seleccionar aos compradores, con suxeción ás seguintes cláusulas. Se o prazo de vencemento coincidira en sábado ou festivo, trasladaráse ao seguinte día hábil.

 

Descargar Documento... Anuncio BOP (PDF)
Descargar Documento... Prego de Cláusulas Administrativas (PDF)

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting